Bài viết
Bee OK
Bee OK Won 4/6 3.7K 7.1K 645
Theo dõi

-- ĐI NGƯỢC SỐ ĐÔNG là Phong Cách lên kèo của TÔI. — Ae cùng Tư Duy và Cảm Giác Bóng Mời Thẩm Kèo qua mỗi BÀI VIẾT!!

52.5%
Win Rate
-6.9%
ROI
40
Tips
1.97
Avg Odds
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua